LATIHAN INDUSTRI & KERJAYA | FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
» LATIHAN INDUSTRI & KERJAYA

LATIHAN INDUSTRI & KERJAYA

UPM memahami keperluan bagi pelajar untuk menjadi sebahagian daripada dunia realiti dalam perniagaan dan komuniti. Memperkasakan komuniti kampus dengan mewujudkan peluang-peluang untuk menceburi bidang perniagaan dan masyarakat amnya adalah penting dalam penyediaan perspektif keusahawanan kepada teras pendidikan dan penyelidikan Universiti.

B1566181553