PERSIDANGAN PANGKALAN DATA KEBANGSAAN 2014 | FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
» BERITA » PERSIDANGAN PANGKALAN DATA KEBANGSAAN 2014

PERSIDANGAN PANGKALAN DATA KEBANGSAAN 2014

PANGGILAN UNTUK KERTAS KERJA MANCOD 2014

Kumpulan Penyelidikan Pangkalan Data Teknologi dan Aplikasi (DBTA) Universiti Putra Malaysia mempelawa warga penyelidik dan ahli akademik Malaysia di dalam dan luar negara untuk mengambil bahagian dalam Persidangan Kebangsaan Malaysia Pangkalan data 2014 (MaNCoD 2014), yang akan diadakan pada 17hb September 2014 di Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia.

Tema MaNCoD 2014 adalah "Pengurusan dan Penyimpanan Data: Memanfaatkan Data Besar" yang akan memberi tumpuan kepada pangkalan data, Big Data, dan Pengurusan Pengetahuan dalam konteks Malaysia. Program MaNCoD 2014 termasuk ucaptama dari agensi kerajaan dan industri yang berkaitan dengan pangkalan data dan pelaksanaan dan amalan Data Besar. Selain itu, trek penyelidikan akan mengetengahkan kerja semasa dalam bidang pangkalan data dan Data Besar termasuk kertas konsep ,hasil eksperimentasi dan dasar-dasar yang berkisar tentang inisiatif, reka bentuk dan pelaksanaan pangkalan data daripada pendekatan tradisional kepada teknologi Data Besar dan juga isu-isu yang wujud di antara mereka.

MaNCod 2014 menjemput sebarang idea asal, penyelidikan yang tidak pernah diterbitkan serta kertas laporan yang mempunyai idea substantif baru , serta cadangan, pelaksanaan pendekatan baru dalam pangkalan data dan Data Besar dalam konteks Malaysia . Kertas penyelidikan mestilah menunjukkan dengan jelas sumbangan mereka kepada bidang seperti yang dinyatakan di atas. Untuk maklumat lanjut, sila lawati laman web MANCOD 2014: http://mancod2014.blogspot.com

Topik utama termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

 • Pengurusan Data Besar
 • Persistensi dan Pemuliharaan Data Besar
 • Kualiti Data Besar dan Kawalan Asal Data Besar
 • Model dan Algoritma Data Besar
 • Analitik dan Metrik Data Besar
 • Seni Bina Data Besar
 • Perlindungan, Integriti dan Privasi Data Besar
 • Privasi Memelihara Analitik Data Besar
 • Aplikasi Keselamatan Data Besar
 • Visualisasi Analitik untuk Data Besar
 • Data Big untuk Perusahaan , Kerajaan dan Masyarakat
 • Ekonomik Data Besar
 • Kajian Sebenar Kes Nilai Penciptaan melalui Analitik Data Besar
 • Data Besar bagi Inovasi Model Perniagaan
 • Data Besar bagi Industri Menegak (termasuk Kerajaan, Kesihatan, dan Alam Sekitar)
 • Aplikasi saintifik Data Besar
 • Pengesanan anomali dalam Sistem Skala Sangat Besar
 • Pengesanan Ancaman kerjasama menggunakan Analitik Data Besar
 • Carian dan Perlombongan Data Besar
 • Carian Teragih dan Rakan-ke-rakan
 • Pembelajaran mesin berdasarkan Data Besar
 • Media Sosial Berskala besar dan Sistem Cadangan
 • Pengalaman dengan Projek Data Besar
 • Data besar dalam Model Pengurusan dan Amalan
 • Data besar dalam Model Pengurusan Kerajaan dan Amalan
 • Data Besar untuk Transformasi Perusahaan
 • Model dan Teori Data Besar Pengkomputeran
 • Piawaian Baharu Data Besar
 • Perolehan dan Integrasi Data Besar
 • Infrastruktur Data Besar
 • Kualiti Data dan Maklumat
 • Pengurusan Hak Digital
 • Model dan Urusan Sistem Data Besar Data
 • Pengurusan Data Mudah Alih
 • Pengurusan Data Sensor
 • Kes Perniagaan dan Analisis Kos / Manfaat
 • Kurasi data
 • Pengurusan Data Analitik
 • Virtualisasi Data
 • Pemodelan dan Visualisasi Data
 • Struktur Data dan Algoritma Pengurusan Data
 • Keselamatan dan Isu Undang-Undang dalam Aplikasi Mudah Alih
 • Pangkalan data Mudah alih
 • Sistem Pangkalan Data Berorientasi Objek
 • Integriti data


GARIS PANDUAN PENYERAHAN

Kertas dikemukakan kepada MANCOD 2014 bukan yang telah diterima untuk penerbitan di tempat lain atau di bawah ulasan satu lagi bengkel atau persidangan.

Semua kertas yang dihantar akan dinilai dengan teliti berdasarkan keaslian , kepentingan , kekukuhan teknikal, dan kejelasan penulisan. Semua penyertaan mestilah dalam bahasa Inggeris. Pengarang pertama kertas MESTILAH RAKYAT MALAYSIA .

Penyerahan tidak boleh melebihi 6 muka surat dalam gaya kertas "Camera ready". Penyertaan perlu dibentangkan mengikut arahan format "Camera Ready" dan hendaklah dikemukakan dalam Microsoft Word ( .doc / .docx ) format. Semua penyertaan mesti diterima tidak lewat dari 20 Ogos 2014 .

Untuk penghantaran, anda boleh menggunakan standard IEEE Transaction Template untuk Microsoft Word atau format LaTeX didapati di SINI .

Kertas hendaklah dikemukakan secara elektronik melalui penyerahan MaNCoD 2014 e- mel: iskandar_i@upm.edu.my.

Yuran Peserta Pembentang (Presenter)

RM 400

Yuran Peserta Biasa (Peserta)

RM 50

Semua cek institusi / bank draf hendaklah di atas nama ' BENDAHARI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ' dan poskan ke alamat berikut :

Sekretariat MANCOD'14
Jabatan Sains Komputer
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor, Malaysia

Sila nyatakan nama anda, nombor telefon dan nama persidangan ( MANCOD '14 ) di belakang cek atau draf bank. Cek individu atau Cek peribadi tidak dibenarkan.Tarikh Input: | Kemaskini: | amir_peli

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 6501
03-9769 6576
B1611596651