| Faculty of Computer Science and Information Technology
list of latest announcement
p

p

DATE : 07 Apr 2017 - 09 Apr 2017 | TIME : 01.00 - 01.00 | VENUE : FSKTM, UPM

The Seminar on Information Retrieval and Knowledge Management 2017 (SIRKM'17) welcomes all postgraduate students to share their ongoing research and provide an opportunity to share their work in information retrieval, knowledge management and its related fields. SIRKM'17 is jointly organised by University Putra Malaysia (UPM) and Society of Information Retrieval and Knowledge Management Malaysia (PECAMP).

Adalah dimaklumkan bahawa YBhg. Prof. Abu Bakar Md Sultan telah dilantik semula sebagai Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, UPM mulai 1 Oktober 2018 hingga 30 Jun 2019.

 

Warga FSKTM mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Prof. Dr. Abu Bakar Md Sultan di atas pelantikan tersebut.

Faculty congratulated Dr Nor Asilah Wati Abdul Hamid for being promoted to Associate Professor.

 

Assalamualaikum dan selamat sejahtera,


YBhg. Prof./Dato'/Datin/Tuan/Puan,


Adalah dimaklumkan bahawa semua pelajar belum boleh mendaftar mana-mana kursus BBI untuk semester depan, Semester 2, 2018/2019.

Ini kerana pihak CALC dalam proses pertukaran kod BBI kepada LPE. Sekiranya lulus, kod LPE mungkin berkuatkuasa semester hadapan. Semua pelajar disarankan mendaftar dengan kod kursus yang baharu nanti.

Sehubungan itu, pendaftaran subjek kemahiran Bahasa Inggeris CALC hanya boleh dibuat pada awal Februari 2019.

 

Sekian, dimaklumkan.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera,


YBhg. Prof./Dato'/Datin/Tuan/Puan,


Merujuk Mesyuarat Jadual Waktu Kuliah Dan Amali Semester Kedua Sesi 2018/2019 pada 28 Nov.2018 lalu, dimaklumkan bahawa pihak Fakulti Ekologi Manusia telah pun mengasingkan kumpulan pelajar antarabangsa yang akan mendaftar bagi Kursus Kenegaraan (SKP2101) pada Sem.2 2018/2019 sebanyak dua (2) kumpulan sahaja.

Kumpulan yang dimaksudkan adalah G45 = S12-2, K12; dan G46 = I8-10, R08

Sekian, terima kasih.

Congratulation to all students Sem. 1 (2019/2020) to the Faculty of Computer Science and Information Technology.

Please refer to the academic board of faculty regarding to the sponsorships or scholarships as per listed.
Faculty of Computer Science and Information Technology
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 6501
03-9769 6576
C1571728133