JARINGAN | FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

» JARINGAN

JARINGAN

Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM) sentiasa komited melonjakkan Perkhidmatan Jaringan Industri dan Masyarakat sebagai sebahagian usaha universiti khususnya dalam menjayakan agenda tanggungjawab sosial melalui penerokaan dan penyebaran ilmu.

Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM) sentiasa komited melonjakkan Perkhidmatan...selanjutnya...
Pengenalan Projek komuniti didefinisikan sebagai projek yang dirancang dan dilaksanakan untuk...selanjutnya...
Alumni UPM adalah semua graduan lepasan UPM terutama pelajar dari Fakulti Sains Komputer dan...selanjutnya...
Penerangan berkenaan tatacara pelaksanaan Memorandum Persefahaman (MoU) dan Memorandum Perjanjian...selanjutnya...
B1615093608