DIREKTORI Y | FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
» DIREKTORI »

DIREKTORI

Y
1.
(PROF. MADYA DR.) YUSMADI YAH BINTI JUSOH
PROFESOR MADYA
JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMAT
03-89471760
LIHAT JUGA
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 97696501
03 89466576
B1566612782