STAF | FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

» STAF

STAF

Staf Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat beriltizam untuk memberi perkhidmatan yang terbaik selari dengan matlamat Universiti Putra Malaysia. Bagi mencapai matlamat tersebut staf diagihkan mengikut jabatan, seksyen dan unit yang mempunyai bidang tugas berbeza.

B1566181871