Jaringan Komuniti | FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
» JARINGAN » Komuniti » Jaringan Komuniti

Jaringan Komuniti
Komuniti

Dalam usaha mendukung matlamat UPM untuk menjadi Universiti tersohor yang sentiasa memberikan sumbangan kearahpembangunan lestari, pembangunan rakyat, kekayaan Negara serta keterlibatan di peringkat antarabangsa; Universiti telah mengenal pasti tujuh komuniti tumpuan untuk dijalankan aktiviti. Penumpuan ini bagi memastikan aktiviti yang dilakukan dapat memberi impak yang boleh diukur daripada hasil  kerjasama tersebut. Komuniti tersebut ialah:-

  1. Komuniti Setempat (Kawasan Serdang, Puchong dan Bintulu. Sarawak)
  2. Komuniti Petani, Penternak dan Nelayan;
  3. Komuniti Belia dan Remaja;
  4. Komuniti Orang Asli;
  5. Komuniti Warga Emas;
  6. Komuniti Sekolah Angkat; dan
  7. Komuniti Penghidap Penyakit Kanser.

Bagi memberi khidmat kepada pihak Komuniti , Universiti juga memainkan peranan sebagai perantara kepada pihak Industri yang ingin menjalankan program Tanggungjawab Sosial Korporat ‘ Corporate Social Responsibility  (CSR)’. Universiti akan mengenal pasti Industri yang ingin menjalankan program CSR dan menghubungkannya dengan komuniti sasaran.
 

Kemaskini:: 08/01/2014 [amir_peli]

PERKONGSIAN MEDIA

LIHAT JUGA
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 97696501
03 89466576
B1566612627