Ekosistem Kondusif Sektor Awam | Faculty of Computer Science and Information Technology
» ABOUT US » Ekosistem Kondusif Sektor Awam

Ekosistem Kondusif Sektor Awam

 

PELAKSANAAN EKSA DI FSKTM

 

 

PENGENALAN

Mesyuarat JPU kali ke-694 pada 29 Januari  2020 telah meluluskan penjenamaan semula pelaksanaan EKSA yang bermula pada tahun 2021. Pemakluman berhubung perkara ini telah dibuat kepada semua ketua PTJ melalui surat bertarikh 13 Februari 2020.

Pada 22 Januari  2022, FSKTM  merupakan antara PTJ  yang terawal melancarkan logo EKSA  di Hotel Movenpick Sepang, Selangor. Pada 13 Julai 2022, pembentukan Carta Organisasi Jawatankuasa Pelaksana EKSA dibawa ke Mesyuarat Pengurusan (Minit 371.07) dan seterusnya Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana EKSA diadakan pada 11 Ogos 2022 bagi membincangkan pemantauan peralihan amalan EKSA.  Pada 18 Ogos 2022,  ceramah EKSA telah dilaksanakan oleh Puan Azwana binti Ab Rahman dari Perpustakaan Sultan Abdul Samad, UPM.

 

PENYATAAN KOMITMEN EKSA UPM

“Kami pekerja UPM komited mengamalkan budaya organisasi berprestasi tinggi melalui penyediaan persekitaran kerja kondusif serta budaya kerja berinovatif dan kreatif dengan penerapan amalan hijau".

 

MOTO EKSA UPM

'' Persekitaran Kondusif Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti "

 

VISI EKSA UPM

  • Peningkatan kualiti dan produktiviti perkhidmatan dengan persekitaran tempat kerja yang kondusif. 

 

MISI EKSA UPM

  • Melaksanakan tugas dengan cekap, berkesan dan lebih produktif.

  • Mewujudkan budaya kerja dan urus tadbir terbaik.

  • Membina budaya dan nilai bersama yang cemerlang.

 

 

GARIS PANDUAN EKSA UPM

EDISI 2 (2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Updated:: 13/09/2022 [akmalhafiz]

MEDIA SHARING

BWKEKAW:10:35