Kelestarian Hijau FSKTM | Faculty of Computer Science and Information Technology
» ABOUT US » Kelestarian Hijau FSKTM

Kelestarian Hijau FSKTM

INISIATIF KELESTARIAN UPM

 

 

 

JAWATANKUASA KELESTARIAN HIJAU

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

 

 

 

Pengerusi : Prof. Madya Ts. Dr. Abdullah Muhammed

Setiausaha : Puan Zuraidah Ahmad

 

Ahli :

Prof. Madya Ts. Dr. Lili Nurliyana Abdullah

Prof. Madya Ts. Dr. Masnida Hussin

Ts. Dr. Muhamad Sufri Muhammad

Ts. Dr. Raihani Mohamed

Puan Norkamila Roffii

Puan Nur Amiraa Azis

 

 

TERMA DAN RUJUKAN

JAWATANKUASA KELESTARIAN HIJAU FAKULTI/SEKOLAH/KOLEJ

 

  1. Merancang, mengurus dan melaksana program/aktiviti inisiatif hijau di Fakulti/Institut/Sekolah/Kolej yang selari dengan Dasar Hijau UPM
  2. Merancang satu kerangka program kelestarian fakulti yang bersesuaian dengan konteks dan bidang Pengajian/Kepakaran Fakulti/Institut/Sekolah/Kolej
  3. Memastikan semua aktiviti berkaitan dengan kelestarian hijau di Fakulti/Institut/Sekolah/Kolej memberi impak yang positif kepada universiti
  4. Melaksanakan sekurang-kurangnya tiga (3) program/aktiviti kelestarian Hijau di Fakulti/Institut/Sekolah/Kolej setiap tahun
  5. Melaporkan kesemua aktiviti hijau yang dilaksanakan di Fakulti/Institut/Sekolah/Kolej kepada pihak Universiti melalui Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
  6. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun

 

 

 

Updated:: 10/03/2023 [akmalhafiz]

MEDIA SHARING

BWKELAa:11:30