Teknologi Baharu Tingkat Prestasi Sistem Pengangkutan Negara | FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
» ARTIKEL » Teknologi Baharu Tingkat Prestasi Sistem Pengangkutan Negara

Teknologi Baharu Tingkat Prestasi Sistem Pengangkutan Negara

Kemunculan teknologi terbaharu amat membantu semua pemegang taruh terutamanya dalam kalangan pengguna perkhidmatan pengangkutan awam yang dikenali sebagai sistem pengangkutan negara.

Sistem pengangkutan negara merangkumi semua aspek atau jenis sistem pengangkutan sama ada untuk penggunaan persendirian atau awam.

Dalam konteks sistem pengangkutan awam, peranannya kini lebih terserlah dengan penggunaan teknologi baharu yang menyokong peningkatan prestasi di pelbagai peringkat bermula dari urusan pendaftaran pemandu dan kenderaan, pembaharuan lesen pemanduan, pembelian tiket serta hal-ehwal pemantauan kenderaan pengguna atau kenderaan tertentu baik yang berada di daratan, lautan mahupun udara.

Bagaimanapun, fokus utama perbincangan ini adalah penekanan bagaimana teknologi baharu menyokong sistem pengangkutan negara yang melibatkan pengangkutan persendirian dan awam yang berada di daratan seperti kereta, motosikal, bas dan lori.

Antara teknologi baharu yang memberi manfaat kepada sistem pengangkutan darat termasuklah penggunaan sistem integrasi atau automasi yang dikaitkan dengan teknologi revolusi perindustrian - IR 4.0 yang dilengkapi dengan sistem kecerdasan buatan (AI), internet pelbagai benda (IoT), sistem data raya (big data), dan komputeran awan (cloud computing), serta lain-lain lagi.

 

Meningkat prestasi sistem pengangkutan

Peranan teknologi terbaharu dalam menyokong sistem pengangkutan negara dapat dilihat terutamanya dalam konteks pemegang taruh yang berpotensi menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan selain memastikan operasi pengangkutan berjalan dengan lancar, menjimatkan kos dan masa.

Sebagai contoh, penggunaan aplikasi yang dilengkapi dengan sistem kecerdasan buatan untuk merancang dan memantau perjalanan, mengetahui jangkaan masa ketibaan (ETA) ke sesuatu destinasi selain pengguna boleh mendapat maklumat penyedia perkhidmatan tertentu yang berada berdekatan dengan mereka.

Seterusnya, penggunaan sistem teknologi pintar telah memungkinkan urusan pembaharuan lesen pemanduan dan kenderaan menjadi lebih mudah. Ini kerana sistem ini mampu diintegrasikan dengan sistem-sistem lain seperti sistem insurans dan sistem perbankan di mana segala urusan berkaitan boleh dilaksanakan pada satu pelantar sebagai ‘one stop center’ dan semuanya dilaksanakan secara digital.

Teknologi juga telah penguatkuasa untuk memantau peristiwa yang berlaku di jalan raya atau lokasi tertentu terutamanya bagi mengambil tindakan yang bersesuaian berasaskan fakta yang diperolehi melalui sistem internet benda yang dipasang di lokasi yang berkenaan.

Pada masa yang sama, pihak penguatkuasa seperti pihak polis juga boleh mengambil tindakan tertentu seperti mengeluarkan kertas saman dan seterusnya membuat penganalisaan data yang diperolehi dari lokasi kejadian yang disambungkan dengan sistem pangkalan data yang lebih dikenali sebagai sistem data raya bagi mengetahui jumlah bilangan dengan anggaran perolehan kos saman secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.

Selanjutnya, bagi pihak penyedia atau pembekal perkhidmatan dengan mudah boleh membuat cadangan baharu dan penambahbaikan perkhidmatan atau produk mereka untuk kegunaan kepada pengguna awam dan pihak penguatkuasa atau pihak yang bertanggungjawab seperti kerajaan melalui sistem dalam talian atau digital secara bersepadu serta dilengkapi dengan peralatan sistem cerdas atau pintar.

Isu dan cabaran

Bagi memastikan semua sistem aplikasi yang menyokong sistem pengangkutan negara ini beroperasi dengan baik dan lancar, beberapa isu dan cabaran semasa dan yang mendatang haruslah diambil tindakan yang sewajarnya.

 .

.

.

... ikuti artikel selanjutnya di Bernama (25 Oktober 2023)

 

Prof. Ts. Dr. Rusli Hj. Abdullah (Foto)

Penulis adalah Profesor di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Putra Malaysia (UPM); Pemikir Penyelidikan di Institut Kajian Sains Sosial (IPSAS), UPM dan Timbalan Pengerusi, Kluster ICT, Majlis Profesor Negara

Tarikh Input: 16/11/2023 | Kemaskini: 16/11/2023 | akmalhafiz

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 6501
03-9769 6576
SXDDFAY~